Zawód pielęgniarka

Pielęgniarka pracuje w zakładzie opieki zdrowotnej, a do jej podstawowych zadań należy sprawowanie opieki nad pacjentami jej podległymi. Chodzi tutaj o opiekę pielęgnacyjną, leczniczą, rehabilitacyjną i diagnostyczną. Pielęgniarki muszą dbać o komfort pacjentów, higienę, karmienie, a także muszą pomagać pacjentowi w czynnościach, których sam nie jest w stanie wykonać.

Certyfikat IFS
http://gqcert.com/certyfikat/ifs-food-wersja-6
Firma Global Quality.
Specjaliści w dziedzinie certyfikacji.

Poza tym pielęgniarki podają pacjentom leki przepisane przez lekarza, wykonują wlewy dożylne, podają krew i środki krwiopochodne, tlen, zmieniają opatrunki, asystują lekarzom przy operacjach. Jeśli stan pacjenta ulega pogorszeniu, a nawet jest zagrożenie życia to pielęgniarka udziela pierwszej pomocy. Pielęgniarki przygotowują pacjentów do badań i zabiegów, wykonują pomiary, mierzą temperaturę, tętno, ciśnienie krwi, zawiadamiają lekarzy o nieprawidłowościach. Pielęgniarką może zostać osoba nie tylko z wiedzą medyczną, ale i z właściwymi predyspozycjami psychicznymi. Zwykle są to osoby sympatyczne, miłe, empatyczne, kontaktowe, ale jednocześnie stanowcze, zdecydowane i odporne na ludzki ból i cierpienie. Zawodzie pielęgniarki liczy się także cierpliwość, no i opanowanie. Niestety nie każdy pacjent jest miły, często sprawiają oni wiele problemów. Pielęgniarki pracują w szpitalach, przychodniach, ośrodkach zdrowia, ośrodkach rehabilitacyjnych, hospicjach, jak też są zatrudniane prywatnie. Zarobki pielęgniarki uzależnione są od regionu kraju. Małe miasta- od 1200 do 1600zł netto, natomiast w większych miastach pensja waha się od 1800 do 2200 złotych netto.