Skip to main content

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, będące własnością wspólnika są prawami majątkowymi i są przedmiotem obrotu gospodarczego. Mogą być zbywane oraz stać się przedmiotem zastawu (zabezpieczenie wierzytelności zastawem na udziale). Jeżeli według umowy spółki wspólnik może mieć tylko jeden udział, umowa spółki może dopuścić zbycie również części tego udziału, jednak wtedy nie mogą powstać udziały […]

Czytaj więcej