Skip to main content

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, będące własnością wspólnika są prawami majątkowymi i są przedmiotem obrotu gospodarczego. Mogą być zbywane oraz stać się przedmiotem zastawu (zabezpieczenie wierzytelności zastawem na udziale). Jeżeli według umowy spółki wspólnik może mieć tylko jeden udział, umowa spółki może dopuścić zbycie również części tego udziału, jednak wtedy nie mogą powstać udziały […]

Czytaj więcej

Podjęcie uchwały bez formalnego zwołania zgromadzenia wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Organem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w skład którego wchodzą wszyscy wspólnicy jest zgromadzenie wspólników, które jest tzw. organem właścicielskim. Prawo uczestniczenia w zgromadzeniu wspólników ma każdy aktualny wspólnik. Zgromadzenie podejmuje decyzje w postaci uchwał, przyjętych w drodze głosowania. Zasadą jest, że uchwały podejmuje się tylko na zgromadzeniu wspólników, zwyczajnym lub nadzwyczajnym. Jednakże kodeks spółek handlowych […]

Czytaj więcej