Skip to main content

Intercyza w działalności gospodarczej

W dzisiejszych czasach, gdy samozatrudnienie staje się coraz bardziej popularne, wiele małżeństw podejmuje decyzje o założeniu rodzinnej firmy. Jednym z problemów jakie napotykają już na starcie, jest ryzyko ekonomiczne związane z tym, że interes nie wypali i firma upadnie. Pozostaną wtedy długi, powstałe zarówno przy zakładaniu firmy jak i spowodowane niewykonanymi kontraktami. Co zatem zrobić, […]

Czytaj więcej