Skip to main content

Szybkie i proste zakładanie spółki bez zbędnych formalności

Od kilku lat istnieje możliwość założenia spółki przez Internet. Brzmi to dość abstrakcyjnie, jednak ustawodawca przewidział możliwość rejestracji spółki jawnej, komandytowej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości (link tutaj). Wybierając tę formę rejestracji spółki będziemy korzystać z gotowego wzorca umowy (schematu umowy z lukami do uzupełnienia), zamieszczonego w portalu, zamiast tradycyjnej wersji papierowej. Jest to ogromne ułatwienie dla przedsiębiorców, gdyż umożliwia szybkie i wygodne założenie spółki.

Zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy wymaga wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy podpisem elektronicznym. W przypadku spółki komandytowej podpis ten musi być weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Umowa spółki jest zawarta po wprowadzeniu do systemu wszystkich danych koniecznych do jej zawarcia i z chwilą opatrzenia ich podpisem elektronicznym.

Spółka utworzona przez Internet w świetle prawa jest taką samą spółką jak utworzona tradycyjnie, ma te same prawa i obowiązki.

Zalety zakładania spółki przez Internet:

– brak wymogu formy aktu notarialnego dla umowy spółki komandytowej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wymóg taki istnieje gdy chcemy założyć spółkę w tradycyjny sposób.

– brak wymogu składania sformalizowanego papierowego wniosku do Sądu Rejestrowego, wniosek składany jest elektronicznie

– dużo szybsza rejestracja spółki i wpis spółki do rejestru, bez oczekiwania na rozpatrzenie i badanie wniosku przez Sąd

– możliwość zmiany treści umowy spółki (w zakresie postanowień zmiennych) przy wykorzystaniu wzorca uchwały zmieniającej umowę spółki, bez konieczności odwiedzania notariusza (ale oczywiście można pozostać przy tradycyjnej zmianie w formie aktu notarialnego). Uchwała ta ma taką samą moc prawną jak uchwała zmieniająca umowę, podjęta w sposób tradycyjny przez wspólników in pleno.

– w spółce komandytowej możliwość podejmowania uchwał przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie, poprzez wypełnienie formularza uchwały. Wymogiem jest opatrzenie uchwały bezpiecznymi podpisami elektronicznymi weryfikowanymi certyfikatami lub potwierdzonymi profilem zaufanym ePUAP. Uchwała taka jest równoważna z uchwałą w formie pisemnej.

– w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością możliwość podejmowania uchwał wspólników przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Wniosek o wpis do rejestru składany jest za pomocną systemu teleinformatycznego. Podjęcie uchwały w taki sposób nie wymaga formalnego zwołania zgromadzenia wspólników, jednak warunkiem podjęcia uchwały jest wykonanie prawa głosu (czyli zagłosowanie, nieważne czy za czy przeciw) przez wszystkich wspólników. Prawo głosu wykonuje się poprzez oświadczenie złożone w systemie teleinformatycznym, opatrzone bezpiecznym podpisem weryfikowanym certyfikatem lub potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Uchwała ta jest równoważna z uchwałą sporządzoną w formie pisemnej (z wyjątkiem opisanym powyżej, dotyczącym zmiany umowy spółki)

– niższe koszty rejestracji i podejmowania uchwał

Wady:

– w trakcie zakładania spółki nie możemy ingerować w treść wzorca umowy w systemie internetowym, poza lukami które uzupełniamy, które są tzw. postanowieniami zmiennymi. Nie możemy więc dopasować treści umowy do naszych indywidualnych potrzeb i utworzyć spółki „uszytej na miarę”, zawierającej postanowienia które zgodnie z zasadą swobody umów można zawrzeć w treści umowy spółki.

– ryzyko pominięcia postanowień umowy, które w przyszłości mogą okazać się istotne dla funkcjonowania spółki i wspólników.

Jak łatwo można zauważyć, zakładanie spółki komandytowej i spółki z o.o. przez Internet przeznaczone jest dla osób, które chcą założyć typową, prostą, schematyczną spółkę, która nie wymaga zindywidualizowanej i rozbudowanej umowy. Tę odformalizowaną formę polecamy wszystkim przyszłym wspólnikom, którzy chcą szybko i łatwo założyć swój biznes.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *