Skip to main content

Spółka komandytowa vs. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rozpoczynając cykl wpisów o spółce komandytowej i spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, chcemy pokazać różnice między tymi dwoma formami prowadzenia działalności gospodarczej.

Podstawową różnicą między spółką komandytową i spółką z o.o. jest posiadanie osobowości prawnej. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych spółka komandytowa jest ułomną osobą prawną, to znaczy że posiada zdolność prawną, może we własnym imieniu zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Jest odrębnym bytem prawnym od założycieli i wspólników, tak samo jak spółka z o.o. Jednakże spółka z o.o. jest osobą prawną, posiada własną osobowość prawną. W praktyce ta różnica ma wymiar jedynie teoretyczny, ponieważ zgodnie z art. 33¹ k.c. do ułomnych osób prawnych stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych, a więc różnica jest kosmetyczna bo obie spółki występują samodzielnie w obrocie.

Na tym podobieństwa w zasadzie się kończą, podstawową różnicą jest odpowiedzialność wspólników za zobowiązania samej spółki. Spółka komandytowa jest spółką osobową, w której zasadą jest ponoszenie przez wspólników odpowiedzialności za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem osobistym. Gdy egzekucja okaże się bezskuteczna przeciwko spółce, wierzyciele mogą dochodzić swoich roszczeń od wspólników (jednakże nie wszystkich o czym będzie mowa w dalszych wpisach). Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową, której podstawową cechą jest brak odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki, nawet gdy egzekucja przeciwko spółce okazała się bezskuteczna (wyjątek stanowi odpowiedzialność członków zarządu, o tym będzie również mowa w kolejnych wpisach).

Zasadnicza różnica przejawia się również w sposobie opodatkowania obu spółek. Spółka komandytowa jako podmiot niebędący osobą prawną, nie jest objęta podatkiem CIT – podatkiem od osób prawnych, którego wysokość wynosi 19%. Podatkiem dochodowym od osób fizycznych objęci są jedynie wspólnicy spółki komandytowej, jeśli ze spółki wypłacany jest zysk. W przypadku spółki z o.o. sytuacja jest zupełnie inna, mamy tu do czynienia jakby z podwójnym opodatkowaniem. Jako osoba prawna jest ona objęta podatkiem CIT, a ponadto wspólnicy po wypłaceniu zysku muszą odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych.

Powyżej zostały wskazane najważniejsze dla przedsiębiorcy różnice pomiędzy tymi dwoma typami spółek. W dalszych wpisach będziemy kontynuować ich porównywanie oraz przedstawiać zalety i wady każdej z nich, przedstawimy również bardzo ciekawe rozwiązanie jakim jest obecnie „spółka z o.o.” spółka komandytowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *