Skip to main content

Ustanowienie prokurenta oraz zakres prokury

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca w branży fryzjerskiej zawierała umowy najmu lokali użytkowych w wielu miastach. Zarząd nie był w stanie sam zarządzać wszystkimi sprawami spółki gdyż jej działalność szybko się rozwijało, powołano więc prokurenta. Pewnego dnia prezes zarządu zorientował się, że spółka nie wynajmuje już kilku lokali, istotnych dla spółki z punktu widzenia strategii […]

Czytaj więcej

Gdy chcemy powołać osobę do prowadzenia spraw naszej spółki, czyli o prokurencie.

Prokurenta łączy ze spółką stosunek prokury. Warto wyjaśnić czym ona jest. Zgodnie z art. 1091 kodeksu cywilnego prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Pełnomocnictwo – w tym przepisie to umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, […]

Czytaj więcej